Mooijweer: “Bij de derde verlenging werd mij vooraf door de griffie verzocht de eed gewoon weer in het Nederlands af te leggen. Wat is er mis met de taal die ik van mijn ouders, ‘mien tuus’, geleerd heb? ”Het Nedersaksisch is net als het Fries door het Rijk erkend als regionale taal. Maar het gekke is dat een Friestalige in het officiële circuit veel meer mag dan een spreker van het Nedersaksisch. Ik wil aandacht vragen voor deze ongelijke behandeling. Want het steekt mij dat ik, als volksvertegenwoordiger in Overijssel, de eed niet in onze eigen taal mag afleggen. Maar, en nu komt het, ik mag als niet-Fries de eed wél in het Fries afleggen. Dat is toch bizar? Laat ik als ‘gemoedelijke Nedersaks’ nu ook eens de spreekwoordelijke ‘Friese stijfkoppigheid’ inzetten!” 

Om te zorgen dat Nedersaksisch serieuzer wordt genomen heeft Mooijweer op een eerder moment vragen gesteld aan gedeputeerde mevrouw Hester Maij, die streektaal in haar portefeuille heeft. Momenteel is Maij zelfs ‘coördinator’ voor de Nedersaksische overheden. In die hoedanigheid zal de gedeputeerde de belangen van het Nedersaksisch taalgebied bij het Rijk naar voren brengen. “Ik verwacht daar veel van”, zegt Mooijweer. Op dit moment wordt (met partners als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies Groningen, Drenthe, Gelderland, Overijssel en twee Friese gemeenten) gewerkt aan een intentieverklaring om het Nedersaksisch op meer plaatsen te kunnen gebruiken. De tekst hiervan is op dit moment nog niet gereed. “De sleutel ligt in Den Haag; het is nu aan onze gedeputeerde om de deur van het slot te krijgen”, zegt Mooijweer. 

Deze vierde verlenging van het statenlidmaatschap van Jos Mooijweer is overigens wettelijk noodzakelijk, omdat hij zijn partijgenote Claar Grooten vervangt vanwege ziekte. Zij zal niet terugkeren in de Staten en hiermee is Mooijweer tot aan de verkiezingen in maart 2019 Statenlid.