Voor dit onderzoek hebben personen van 18 jaar of ouder aangegeven hoe zij bepaalde aspecten van hun leven beoordelen.

De stijging van het aandeel mensen met een hoog persoonlijk welzijn komt vooral doordat mensen positiever zijn over hun financiën, financiële toekomst en het vertrouwen in instituties.

Zowel het vertrouwen in de Tweede Kamer, als in de politie en rechters is tussen 2013 en 2017 gestegen. Het vertrouwen in de Tweede Kamer nam het meest toe, maar is nog wel lager dan het vertrouwen in politie en rechters. De meerderheid van de Nederlandse bevolking, 60 procent, zegt weinig of geen vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer. 

Wilt u het hele artikel lezen ga dan naar: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/30/nederlanders-positiever-over-financien-en-instituties