Gemis
Zij missen vooral de ontspanning, het plezier en de gespreksstof die cultuur met zich meebrengt. Ook missen ze de manier waarop het hun nieuwsgierigheid prikkelt. Er is grote behoefte aan ‘het hoofd leeg maken’ in deze gekke tijden. Voor vrouwen, randstedelingen en hoger opgeleiden telt dit nog zwaarder dan gemiddeld. 

Compenseren
Om het gemis te compenseren wordt online veel vaker dan normaal gezocht naar musea, worden er meer films en series gekeken en gebruikgemaakt van streamingdiensten voor (live) muziek en theater. Ook wordt er meer muziek gemaakt, gelezen, gepuzzeld en gewandeld. 

Grote impact van coronacrisis op cultuurbezoek
Nederlanders vinden dat de corona maatregelen een behoorlijke impact hebben op hun eigen cultuurbezoek en het verwachte cultuuraanbod in het komende jaar. 

Tot voor kort was dat wel anders: het vertrouwen in de culturele sector was eind 2019 op recordhoogte. Nederlanders maakten meer gebruik van het aanbod en hadden de verwachting dit in de toekomst te blijven doen. 

Houd rekening met doorwerking op langere termijn
Hoe het cultuurbezoek er na de pandemie uit ziet, is voor veel Nederlanders nog onzeker. Sommigen denken al blij te zullen zijn als ze weer ergens naar toe kunnen. Anderen verwachten dat van uitstel afstel komt of dat ze er door de crisis straks geen geld voor zullen hebben. Velen zijn ook voorzichtiger geworden in verband met de gezondheid en verwacht dat dit voorlopig nog wel zo zal blijven. 

Monitoring
De Monitor Cultuurvertrouwen, een doorlopend trendonderzoek naar het consumentenvertrouwen in de culturele sector, toont aan dat het vertrouwen een ongekende daling doormaakt van +8 naar -1,2. De cultuurindex, de indicator van het culturele vertrouwen, daalde in maart ruim 9 punten en kwam daardoor zelfs in het negatieve.