Vier bureaus brachten een offerte uit. De offerte en presentatie van Necker van Naem sluiten het beste aan bij de vraag van de gemeenteraad. De komende weken voert het bureau oriënterende gesprekken met betrokkenen rondom project De Viking en vindt feitenonderzoek plaats. In een latere fase volgt interpretatie en analyse van de feiten en start de fase van het onderzoek met openbare verhoren. Het streven is dat de Onderzoekscommissie met de ondersteuning van Necker van Naem eind maart 2018 het onderzoeksrapport oplevert.

Het raadsonderzoek richt zich op het hele proces van de politiek-bestuurlijke besluitvorming. In ieder geval komt aan de orde hoe het college de raad heeft geïnformeerd, hoe het projectmanagement was ingericht, hoe in de organisatie de controle was georganiseerd en hoe de omgang met geheimhouding is geweest. Maar ook de organisatie van het ontwikkelen en beheren van maatschappelijk vastgoed wordt onder de loep genomen.

Het project De Viking werd door de gemeente samen met de NV Maatschappelijk Vastgoed en het bestuur van De Viking vorm gegeven en uitgevoerd. Tot drie keer toe werd door het college een aanvullend krediet voor het project gevraagd en dit werd door de raad verleend. De raad vindt het belangrijk om helder te krijgen hoe dit project tot nu toe is gelopen en hoe met gemeenschapsgelden is omgegaan.