Op zo’n 400 locaties gingen vrijwilligers aan de slag met natuurbeheerswerk. Jong en oud ging die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap. Afhankelijk van de streek en de locatie waren er verschillende werkzaamheden. De meeste activiteiten bestonden uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet.

De vrijwillige werkers hadden de zondagochtend veel geluk met het mooie weer. Er werd goed meegeholpen en de sfeer zat er dik in.