Het is duidelijk aangegeven in de zienswijze dat laagvliegen (in- en uitgaande vliegroutes)  voor deze partijen compleet onacceptabel is. Veel vragen over de effecten van laagvliegen boven de kwetsbare natuur in Overijssel zijn onbeantwoord gelaten. De zienswijze spits zich toe op de gevolgen van de uitstoot van stikstofoxiden, voor (trekroutes van) vogels, het klimaat en de toename van geluid voor verstoringsgevoelige diersoorten en natuurgebieden.
“Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van deze nieuwe uitbreiding van de luchtvaart in Nederland. Die gevolgen zijn fors: de luchtvaart draagt substantieel bij aan de concentratie van CO2 in de atmosfeer en is daarmee mede verantwoordelijk voor klimaatverandering” vertelt Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel.
“De vliegtuigen, die over een grote afstand erg laag vliegen, zorgen bovendien voor extra aantasting van de luchtkwaliteit, voor extra stikstofdepositie en ook voor verstoring van mens en dier door geluid. En tot slot doorsnijden de vliegroutes van stijgende en dalende vliegtuigen ook belangrijke trekroutes van vogels. We constateren dat de ze gevolgen systematisch zijn onderschat en dat het gewijzigde luchthavenbesluit niet had mogen worden vastgesteld. De vraag is natuurlijk ook of in een tijd waarin klimaatverandering één van onze grootste opgaves is we nog een nieuw vliegveld in onze achtertuin moeten willen.”