Op zondagmorgen zijn alle patiënten in het Deventer Ziekenhuis verrast met een kort bezoekje van een vrijwilliger van de Zonnebloem. Voor de kinderen was er een presentje en voor de volwassenen een plantje, een aandachtskaartje en een tekening gemaakt door kinderen van de drie basisscholen uit Bathmen, OBS De Dorpsschool, OBS De Rythmen en Basisschool Looschool 

Dit alles is mogelijk gemaakt met de inzet van ruim 25 vrijwilligers. Daarnaast hebben alle afdelingen in dit weekend de bij haar bekende zieken thuis bezocht en een attentie met aandachtskaart gegeven.  De reacties van de mensen thuis en in het ziekenhuis op deze blijk van aandacht en medeleven is telkens weer hartverwarmend.  

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Ze zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen, zowel jong als oud. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Ze bezoeken mensen thuis, organiseren activiteiten in de buurt en vakanties. En dat geldt ook voor de vrijwilligers. Samen laten ze elke dag zien dat er véél meer kan dan je denkt!