In elke editie van de scriptieprijs staat één van de zeven duurzame ontwerpprincipes van Witteveen+Bos centraal; dit jaar was het thema Building with nature1 . Met de prijs wil Witteveen+Bos de nieuwe generatie adviseurs en ingenieurs stimuleren om duurzaam te gaan ontwerpen. Voor de volgende editie staat het duurzame ontwerpprincipe Trias centraal.  

Winnaar  

In haar scriptie ‘Urban Waterbodies: Stimulating an ecosystem resilient city by integrating climate sensitivity in human-oriented urban design in Houston’ heeft Nadine van den Berg zowel gebruik gemaakt van Building with nature als de andere duurzame ontwerpprincipes. Daarbij heeft ze volgens de jury met zeer treffende illustraties de maatschappelijke meerwaarde van op natuur gebaseerde oplossingen onderstreept. Verder heeft ze ook veel aandacht besteed aan het unieke huidige systeem van Houston in relatie tot de omgeving, en op grond daarvan scenario’s afgeleid. Haar scriptie is veelzijdig en inspireert om met natuur- en klimaatrobuuste oplossingen aan de slag te gaan.  

Tweede plaats  

De tweede plaats was voor Anouk Fransen (Universiteit Utrecht) met haar scriptie ‘Biodiversity, a ‘regrettable’ solution for climate change? A discourse analysis on the governing of biodiversity by transnational climate initiatives’. Volgens de jury legt Anouk met haar scriptie de vinger op een gevoelige plek als we het hebben over Nature-Based Solutions die steeds breder worden toegepast als wondermiddel tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Ze betoogt vanuit een filosofisch perspectief dat door de natuur of biodiversiteit te reduceren tot ‘oplossing’ of ‘dienst’ voor vraagstukken als klimaatverandering, bepaalde essentiële biodiversiteitsaspecten over het hoofd worden gezien of gebagatelliseerd. Dit met zeer grote maatschappelijke risico’s tot gevolg. Ze levert met deze pijnlijke spiegel dan ook een essentiële bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het ontwerpprincipe ‘Building with nature’ in relatie tot de SDG’s en biodiversiteit in het bijzonder.