Vanaf 15 juli is Heijmans gestart met het aanbrengen van betonnen fundering voor portalen over de weg in de buitenbermen van de A1. Op deze betonnen funderingen plaatsen zij de portaalpoten voor de markeringsborden boven de weg. In een later stadium monteren zij tussen de portaalpoten de zogeheten vakwerkligger waaraan de borden komen. Op sommige plaatsen moeten onder de betonnen fundering heipalen komen. Dit is nodig vanwege de opbouw van de bodem. Het heien van deze palen vindt plaats vanaf de A1. Om de veiligheid voor het doorgaande verkeer en de werknemers te waarborgen wordt de rechter rijstrook tijdelijk afgesloten. Om de hinder voor weggebruikers te beperken, mag dat alleen ’s avonds en ’s nachts.

Heiwerkzaamheden in de nacht

De heiwerkzaamheden staan gepland op 29 en 30 juli. Globaal tussen 19.30 uur en 06.00 uur, afhankelijk van de tijden dat Heijmans toestemming heeft om de afzetting op de A1 te plaatsen. Aan weerszijden van de A1 worden er 2 heipalen aangebracht. Op onderstaand kaartje staat dit nader aangegeven.

 

Hinder

Wanneer er in uw omgeving heipalen in de grond worden gebracht, geeft dit geluidshinder voor u. Er is geen trillingshinder te verwachten, maar dit kan helaas niet geheel uitgesloten worden. Omdat de werkzaamheden in de avond en nacht plaatsvinden waarin weinig omgevingsgeluiden te horen zijn, is het mogelijk dat ook op wat grotere afstand van de A1 het geluid van de nachtelijke werkzaamheden hoorbaar is.

Voor het project uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo heeft Heijmans samen met Rijkswaterstaat een website ingericht; www.a1oost.nl. Hierop staat informatie rondom de werkzaamheden aan de A1. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief worden updates gegeven rondom de werkzaamheden.