De presentatie was in handen van coördinator Harold de Boer van BWH.  Streng doch vriendelijk werd uitgelegd wat er van de ‘huiskamers’ en muzikanten verlangd wordt en wat er niet mag. Dat laatste was niet direct heel spannend, maar het belangrijkste was toch wel dat er geen geld gevraagd mag worden voor het eten en drinken dat op de dag wordt aangeboden. Een vrije gift vragen mag dan weer wel.

Alle huiskamers krijgen een gesponsorde ‘boodschappentas’ met o.a. koffie, thee, bier, noten, posters en festivalkaarten. Na de presentatie en uitleg werden in groepen de matches bekend gemaakt en aan elkaar voorgesteld. Daarna kregen ze in de hal hun boodschappentas.