Arriva heeft onderzocht welke maatregelen ingezet kunnen worden om effectief op te kunnen treden tegen overlast gevende reizigers om zo de veiligheid te vergroten. De VVD vindt dat er snel een einde moet komen aan deze onveilige situatie op de Vechtdallijn en roept daarom haar college in een motie op in overleg te treden met de exploitant Arriva, mede opdrachtgever Provincie Drenthe en de Rijksoverheid over de benodigde financiering.

Woordvoerder Verkeer & Vervoer Lex Schukking: “Onze inwoners rijden op deze lijn en hebben, net als het treinpersoneel, heel regelmatig te maken met agressie en geweld. Reizen met het OV moet voor iedereen veilig zijn. Wij vinden dat behalve Arriva en de beide provincies met name het Rijk, als verantwoordelijke voor de ‘veiligelanders’, aan de lat staat de nodige maatregelen te financieren”. Er is volgens de VVD een bedrag van rond de 2 miljoen nodig voor de inzet van extra personeel, het trainen van medewerkers om daar waar nodig gepast geweld in te zetten (in aanloop naar een bevoegdheid) en het kunnen instellen van een reisverbod.