Met een meerderheid aan stemmen (19 van de 34) is in de raadsvergadering de motie ‘Hittestress in de openbare ruimte’ aangenomen. Tijdens het debat kwam aan de orde dat dit onderwerp deel uitmaakt van het in ontwikkeling zijnde Klimaatadaptatieplan, wat in de komende maanden door het college wordt opgesteld en rond februari 2021 wordt gepresenteerd aan de raad.