Schokker had namelijk het idee om dan wellicht de tekst op het plateau aan de Oerdijk te verplaatsen. De kosten zijn dan niet zo hoog, maar moeten wel door een steenhouderij worden verricht. In overleg heeft men de Burgemeester Ron König en de beheerder civieltechnische kunstwerken & beeldende kunstafdeling Deventer hierover geïnformeerd. De gemeente Deventer vindt dat het monument op de huidige locatie inderdaad niet goed tot zijn recht komt en bewoners er hinder van ondervinden. Het monument staat aan de Oerdijk 38, met het plateau naar de bewoners van de oude bibliotheek gericht. Niemand kan goed lezen wat er op staat. Eindelijk komt er dan toch verandering. Alex Schokker is zeer blij met de uitslag van de gemeente Deventer en zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom het monument.