De Linderveldplas is in de jaren tachtig ontstaan door zandwinning voor de aanleg van wegen. Het gebied kende daarna turbulente tijden als het ging om geplande ontwikkelingen.   

De opzet van initiatiefnemers is niet een traditioneel recreatieparkje met huisjes en tuintjes, maar individuele huisjes op palen die verscholen staan tussen de vegetatie en lijken te zweven in de natuur.    

Kijken naar mogelijkheden 

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Het is mooi dat wordt nagedacht over een nieuwe invulling van dit stuk van Lettele. Vanuit de gemeente kijken we graag mee naar de mogelijkheden en de randvoorwaarden.” 

Randvoorwaarden 

Getaway projects wil in overleg met de gemeente de mogelijkheden van herontwikkeling verkennen. De gemeente gaat randvoorwaarden, eisen en mogelijkheden aangegeven die rekening houden met de omliggende omgeving.  

Betrokkenheid buurt  

De omgeving zal door de initiatiefnemers worden geïnformeerd over plannen en de voortgang.