De partijen doelen onder meer op een artikel van de Stentor, over een mondiale wielerkoers waarvoor Deventer in de race is. Details waren in geheimhouding tijdens een besloten sessie met de raad gedeeld. De reden voor geheimhouding van de details zou de concurrentiepositie van Gemeente Deventer zijn.

Ook details die in vertrouwelijke sessies met de klankbordgroep voor het onderzoek naar de gang van zaken bij Werkmakelaar-Oost waren gedeeld, zijn in de publiciteit terechtgekomen.

Schadelijk

Dat is schadelijk voor de relatie tussen de raad en het college en is ook nog eens strafbaar, zeggen de fracties. Soms is het noodzakelijk om onderwerpen in vertrouwen te bespreken, zodat vrijuit gepraat kan worden. Dat er de laatste weken meerdere gevallen van het delen van vertrouwelijke informatie is geconstateerd, vinden de partijen zorgelijk.

De beide fracties willen van burgemeester en wethouders weten welke afspraken momenteel gelden rond vertrouwelijkheid en geheimhouding. Ook willen ze weten of altijd aangifte wordt gedaan als duidelijk wordt dat vertrouwelijke informatie is gelekt.

 

Bron: RTV Oost