Zorgboerderij de Grote Brander bood een uitweg voor kinderen die moeite hebben met het volgen van regulier onderwijs. Pactum ziet als  instelling voor jeugd en opvoedhulp kans om de dagopvang van moeilijk lerende kinderen uit te breiden met het bieden van onderwijs. De vraag om financiering van deze voorziening op zorgboerderij de Grote Brander wordt echter door de overheid genegeerd. Het is de reden dat Pactum zich genoodzaakt ziet om te stoppen met het geven van onderwijs op de leerboerderij in de gemeente Deventer.

In de Tweede Kamer vinden SP en D66 dat de alternatieve onderwijsvoorziening op de Grote Brander juist steun verdient, omdat er kinderen zijn die er veel baat bij hebben en hier kennelijk op de goede plek zitten. Het regionale onderwijsaanbod biedt voor deze groep kinderen geen kansen.

Scholen moeten met passend onderwijs komen

Minister Slob vindt dat het aan de scholen in de regio is om met passend onderwijs te komen. “Scholen zijn vanuit hun zorgplicht verantwoordelijk voor het aanbieden van een passende plek, waarbij het kind het onderwijs kan krijgen dat aansluit bij zijn of haar kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden. In dit geval is er geen sprake van passend onderwijs, omdat het wordt aangeboden op een niet officiële schoollocatie.”

Met andere woorden: De Grote Brander is geen school en krijgt dus geen steun voor het geven van onderwijs. Minister Slob geeft aan dat er wel mogelijkheden liggen voor de leerboerderij, maar dan moet die zich aansluiten bij een onderwijsinstelling en de rol krijgen van nevenlocatie van een bestaande school.

 

BRON: RTV Oost