Tijdens het werkbezoek was speciaal aandacht voor drie initiatieven waarop in de regio wordt samengewerkt. Zo vertelden medewerkers van de gemeente Raalte en van Zorgkantoor Midden IJssel over het expertteam: een team waarin het Zorgkantoor en gemeenten regionaal samenwerken aan een soepelere overdracht van cliënten die van kortdurende naar langdurende zorg overgaan.  

Bestuurder Gita Gallé en huisarts Otto Quartero vertelden de minister over het Regionaal Transferpunt Salland. Wanneer een patiënt tijdelijk een plek (bed) nodig heeft, kunnen huisartsen 24 uur per dag contact opnemen met het Regionaal Transferpunt Salland. De medewerkers bij het Transferpunt gaan na welke plek de patiënt nodig heeft, schakelen de specialist ouderenzorg in en organiseren de beschikbaarheid. De huisarts wordt ontzorgd, net als het ziekenhuis. En belangrijker: de patiënt is snel en passend geholpen.  

Bij de beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (ZZ naar GG) staat niet de klacht van de patiënt centraal, maar zijn wensen en verlangens en de invloed die hij of zij daar zelf op kan hebben. Initiatiefnemers zijn de gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeringen. Samen met professionals uit de zorg en het medische domein wordt de aanpak stapsgewijs onderdeel van de gesprekken tussen professionals en patiënt.   

Om samen te werken is het van belang dat mensen uit de verschillende organisaties elkaar kennen. Die basis, die in Salland van oudsher aanwezig is, leidt tot resultaten die bijdragen aan behoud van goede, toegankelijke èn betaalbare zorg in de regio.  

Tijdens het werkbezoek stelde de minister ook dat de menselijke waarde en overzichtelijkheid van de regio ervoor zorgen dat men in Deventer elkaar goed weet te vinden. ‘Er is vertrouwen in de regio’, ‘mensen kennen elkaar’.  

De persoonlijke verbinding is zo goed doordat de lijnen kort zijn en de regio overzichtelijk is. Dit is ondanks regelingen of systemen, ontschotting of beperking door domeinen. Omdat men er voor elkaar wil zijn, en het vertrouwen heeft dat men er voor elkaar blijft. De minister neemt deze mooie voorbeelden van regionale zorg mee naar den Haag.

Op de foto’s:   Minister De Jonge, Elout Hooiveld (Bestuursvoorzitter Salland Zorgverzekeringen)Gita Gallé (Bestuursvoorzitter Deventer Ziekenhuis) en Otto Quartero (Huisarts in Diepenveen)  (Foto: Peter Lammers)