In 2020 worden de busdiensten voor de provincie Overijssel opnieuw aanbesteed. De provincie heeft hiervoor een eisenpakket voor samengesteld waar de nieuwe vervoerder aan moet voldoen.  

In het eisenpakket is onder andere opgenomen welke buslijnen de vervoerder moet gaan rijden en hoe vaak er een bus rijdt op de buslijnen. Over de frequentie van deze buslijnen is veel te doen. Zo komen de stadsbuslijnen van Deventer in de verdringing. in de nieuwe concessie hoeft het vervoersbedrijf namelijk in het weekend en na acht uur ‘s avonds hoeft geen stadsbus aan te bieden. 

Met name de PvdA Overijssel maakt zich zorgen over de concessie. Woensdag heeft de partij een motie ingediend om de minimale eisen op te schroeven voor onder andere de stadsbuslijnen in Deventer. En met succes: de motie werd aangenomen. Voor Deventer betekent dat de dienstverlening van 2019 voor de stadsbussen uitgangspunt wordt voor de aanbesteding.  Deze is nog niet bekend. 

Vice-Fractievoorzitter Hans Nooter van de PvdA: ‘ Openbaar vervoer is een collectief goed. Zekerheid van beschikbaarheid is belangrijk bij het openbaar vervoer, het programma van eisen had onvoldoende bodem. Met de motie wordt de dienstverlening van 2019 gecontinueerd.’ 

De motie kon niet op unanieme steun rekenen. Zo stemde de fractie van de VVD tegen omdat de partij van mening is dat de bereikbaarheid al goed werd gegarandeerd in de eisen die waren gesteld aan de nieuwe vervoerder. VVD-fractievoorzitter Regien Courtz: ‘De bus moet een maatschappelijke meerwaarde hebben, anders wordt het onbetaalbaar.  In het eisenpakket wat er lag wordt de vervoerder uitgedaagd om mensen naar het OV te brengen. Zo zien we bij andere provincies waar de opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder ligt dat het reizigerscomfort omhooggaat en de prijzen voor kaartjes omlaag. ’ Geïnteresseerde vervoerders kunnen vanaf december reageren op de aanbesteding. De winnende vervoerder wordt in juli 2019 bekend.