Mindfit initieert het gratis platform om mensen laagdrempelig en vroegtijdig te steunen in hun zoektocht naar erkenning, herkenning en tips. Een burnout, afscheid nemen van een dierbare, omgaan met kanker, een psychose of autisme…de verhalen zijn zeer divers, net als de vertellers. Wat zij gemeen hebben is dat hen iets overkwam in het leven dat hun volledige aandacht vroeg.

“Iedereen krijgt te maken met tegenslag of verlies”, vertelt Grietsje Visser, directeur van Mindfit en initiatiefnemer van InTalk. “Herkenning, tips en openheid kunnen iemand enorm steunen in het proces om met een moeilijke gebeurtenis om te gaan. Uit ervaring weten we dat mensen altijd weer manieren vinden om tot een nieuwe balans te komen. Het delen van die tips en ervaringen kan troostrijk en helpend zijn voor anderen.”

Mindfit is onderdeel van de Dimence Groep een zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg. Met het platform wil zij een breed publiek bereiken. Zo vinden meer mensen eerder hun weg naar nieuwe vaardigheden of de juiste hulp om met hun persoonlijke vragen om te gaan. De audioverhalen zijn daarmee ook zeer geschikt voor professionals in zorg en welzijn om ter ondersteuning aan te bieden aan cliënten.  

De podcasts zijn gratis toegankelijk via het platform InTalk.nl. Het platform biedt daarnaast een handige zoekfunctie en de mogelijkheid op de verhalen te reageren.