In het begin van dit schooljaar verkeerde het leerlingenvervoer in complete chaos bij PlusOV. Inmiddels is een interim-directeur in dienst gesteld en heeft de organisatie een nieuwe voorzitter waarmee orde op zaken moet worden gesteld.

Volgens de gemeente Deventer zijn er nog enkele knelpunten bij het vervoer naar dagbesteding. Bij de Tamarinde is het vervoer tijdelijk overgenomen door TCR. Bij de Parabool zijn dezelfde vervoersproblemen aanwezig, alleen is hier geen oplossing gecreëerd zoals bij de Tamarinde. De gemeente noemt geen oorzaak van de vervoersproblemen bij deze instellingen.

In het algemeen zijn de vervoersproblemen terug te voeren op slechte communicatie van PlusOV naar ouders, instellingen en gemeentes, zo staat te lezen in de raadsmededeling. Wel is het soms zo dat de cliënt of het kind heel lang in de taxi/bus zit. Ook wordt kanttekening geplaatst bij het leerlingenvervoer. De gemeente vermoed dat niet alle problemen meer worden gemeld omdat ouders er zo langzamerhand klaar mee zijn.

De raadsmededeling van de gemeente kunt u hier lezen.