Aandachtspunten

Er waren opvallende leer-en aandachtspunten: er wordt geconstateerd dat mensen soms verdwalen in een woud van regels en formulieren of in een bos van instanties, afdelingen en ambtenaren. Ook wordt er in het jaarverslag aandacht gevraagd voor de formele klachtbehandeling bij gemeenten en instanties. Daar blijkt nogal eens wat mis te gaan omdat klachtbehandeling niet altijd de aandacht krijgt die deze zou moeten hebben. “Zowel de indiener van een klacht als degene tegen wie de klacht gericht is moet erop kunnen vertrouwen dat een klacht zorgvuldig behandeld wordt”, aldus de Overijsselse Ombudsman.

Bij de meeste gemeenten en instanties werken geen fulltime klachtbehandelaars. Degenen die klachten behandelen moeten hiertoe wel voldoende zijn of worden opgeleid, zo staat in het jaarverslag. In de jaarlijkse bijeenkomst met de aangesloten gemeenten en instanties is dit onderwerp ook van gesprek geweest.

Klachten

Het aantal ingediende klachten bedroeg vorig jaar 71 tegenover 130 in 2018. Ook in de jaren daarvoor werden er jaarlijks meer dan 100 klachten ingediend.

Volgens voorzitter Piet Jansen zou het kunnen zijn dat meer aandacht bij de gemeenten voor de informele klachtafhandeling vruchten afwerpt. Hij vindt het echter te vroeg om dat op grond van het aantal in 2019 ingediende klachten te concluderen. Ook geven de eerste zes weken van 2020 niet de indruk dat de lijn van 2019 zich door zet.

Meer informatie is te vinden op de website.