De verwachting is dat hiermee minder ongeadresseerd reclamedrukwerk nodig is en gemaakt wordt. En dat betekent minder milieubelasting.     

Mede om deze verandering in te voeren, is de afvalstoffenverordening aangepast. De nieuwe verordening ligt tot 22 november 2021 ter inzage via Vaststelling Afvalstoffenverordening. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de verordening en kunnen de nieuwe stickers worden ingevoerd. Nadere informatie volgt als het zover is.