Het Klimaatforum is een niet politiek gebonden initiatief georganiseerd door burgers. Het doel is om mensen te informeren over oplossingen.  Het event wordt georganiseerd op vrijdagmiddag 3 april van 14.30 tot 17.30 uur in het auditorium van het stadshuis. De middag wordt geopend door Carlo Verhaar. Daarna volgen er lezingen over ‘Drawdown’; een brede visie op oplossingen rond klimaatontwrichting.

Sinds februari heeft Deventer een duurzaamheidscentrum in de stadsetalage. Hier vinden ook workshops plaats over verduurzaming, de ‘voetafdruk’ van je bedrijf en het verkorten van de voedselketen. Ook is er een speciale workshop voor jongeren over hoe ze hun stem kunnen laten horen.

Meer informatie is te vinden op www.klimaatforum-deventer.nl of op www.facebook.com/KlimaatforumNederland

Inschrijven kan vanaf 15 februari via de website van KlimaatForum.