Uit antwoorden van het college blijkt nu dat de meeste meldingen van rattenoverlast uit de wijk Keizerslanden komen. Daarna volgen Voorstad, Zandweerd, Binnenstad en Rivierenwijk.

Cijfers laten ook een stijgende trend zien. Waren en in 2010 nog 19 meldingen van ratten in de openbare ruimte, in de eerste helft van 2017 waren er 34 meldingen binnengekomen.

Het college wijt de toename aan het verbod van bestrijdingsmiddelen, zachte winters en weinig natuurlijke vijanden. De bestrijding van ratten wordt uitgevoerd door Circulus-Berkel. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft  3 professionele gecertificeerde plaagdierbestrijders in dienst. Deze werken voor 4 gemeenten. Deze capaciteit is tot op heden afdoende gebleken, aldus het college.