Na overleg met Bewonersgroep Deventer Spoort heeft het college buurtonderzoek laten doen. Daaruit komt naar voren dat de geluidsoverlast groot is. Het college kijkt nu naar mogelijke oplossingen.

Proef

Het Ministerie heeft een pilot ‘aanpak booggeluid spoorstaven middels spoorstaafconditionerings-systemen’. Deze systemen worden ook wel aangeduid met smeerpotten. Het draait daarbij om het spuiten van (biologisch afbreekbaar) smeermiddel op de rails waardoor het piepen en knarsen in de bocht wordt verminderd.

Peiling

De respons op een digitale peiling naar de spooroverlast was hoog. Meer dan 70% van de omwonenden, in een straal van 200 meter, ervaart overlast. Van de ondervraagden geeft 28% aan dat dit invloed heeft op de gezondheid. Meer dan de helft van de omwonenden maakt zich grote zorgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.