Meer werk in horeca 

Weer en seizoen hebben in de horeca een sterke invloed op de behoefte aan personeel. Nu de wintermaanden voorbij zijn, zorgt dit voor meer werk in de horeca. In Overijssel zijn er 25 duizend banen in de horeca. Sinds 2008 steeg dit aantal met 8%. Het aantal WW-uitkeringen in de horeca daalde het afgelopen jaar. De daling was zelfs iets meer dan de gemiddelde afname over alle sectoren samen. Naar verwachting neemt het aantal horecabanen tot eind 2018 verder toe. Door de banengroei ontstaan er ook personeelstekorten. Zo is er veel vraag naar koks en medewerkers in de bediening. Zij vinden dan ook bovengemiddeld vaak binnen een jaar weer werk vanuit de WW-uitkering. 

Om werkgevers in de horeca en werkzoekenden bij elkaar te brengen, organiseert UWV in samenwerking met partners verschillende projecten. Bijvoorbeeld een horeca-ontbijt voor horeca- ondernemers in Deventer met als thema ‘50-plus in de horeca’. In Hardenberg is een werkmarkt georganiseerd voor horeca en recreatie, waar werkgevers en werkzoekenden elkaar ontmoeten. Ook is er na een analyse van UWV (bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie) uit bestaande werkprocessen een speciaal takenpakket samengesteld, waardoor drie Wajongers geplaatst zijn bij een hotel in Harderwijk. In Apeldoorn is elke donderdag een inloopmiddag voor werkzoekenden met interesse in de horeca. 

Ook buiten de horeca organiseert UWV met samenwerkingspartners verschillende activiteiten om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. 

Afname WW-uitkeringen in Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 

Eind maart 2018 verstrekt UWV 11.543 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 1,0% (-118 uitkeringen). Dat is iets meer dan de landelijke daling van 0,7%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 24,3%, oftewel 3.710 uitkeringen. Deze afname is eveneens groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-21,1%). 

WW-uitkeringen in Twente dalen 

Eind maart 2018 verstrekt UWV 12.020 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 1,6% (-197 uitkeringen). Dat is iets meer dan de landelijke daling van 0,7%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Twente is 26,1%, oftewel 4.244 uitkeringen. Deze afname is eveneens groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-21,1%). 

In Regio Zwolle nemen WW-uitkeringen af 

Eind maart 2018 verstrekt UWV 9.833 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 1,8% (-184 uitkeringen). Dat is iets meer dan de landelijke daling van 0,7%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Regio Zwolle is 26,8%, oftewel 3.594 uitkeringen. Deze afname is eveneens groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-21,1%). 

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie.