Binnen de module ontvangt de praktijk een vergoeding voor de inzet van een extra waarnemer of praktijkassistent. Het komt voor een normpraktijk neer op ongeveer een dag per week. Hierdoor krijgt de praktijkhouder de mogelijkheid om een deel van de tijd anders te besteden. Praktijken kunnen zelf aandragen waar ze de extra tijd aan besteden. Ze zijn vrij om te beslissen wat passend is binnen de eigen werkwijze en context.  

De looptijd van de pilot is 2,5 jaar. Gedurende die tijd wordt gekeken of verwijzingen naar de tweede lijn afnemen en of patienten zich beter ondersteund voelen om gezondheidsvragen. Uiteindelijk wordt op basis van besparingen die het project oplevert bepaald of de module gecontinueerd kan worden. Bij andere pilots met de module was dat het geval. Ook zal worden gekeken naar de tevredenheid van huisartsen en de ervaringen van patiënten.