De aanpak van laaggeletterdheid is een langlopend en lastig vraagstuk. Ondanks de aandacht voor dit onderwerp, zijn er in Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn. In Deventer gaat het naar schatting om 10.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 

Groot belang

Laaggeletterdheid is een groot probleem, benadrukt wethouder Rob de Geest. “Lezen en schrijven zijn echt basisvaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen doen. Mensen die dit niet kunnen, komen vaker in de problemen. Ze maken bijvoorbeeld vaker schulden, vinden moeilijker een baan en hebben vaker een slechte gezondheid. De aanpak van laaggeletterdheid is daarom van groot belang.”  

Schaamte

Laaggeletterden kampen vaak met een gevoel van schaamte, waardoor ze geen hulp zoeken. Dit maakt het opsporen en doorverwijzen van laaggeletterden moeilijk. Het gaat vaak om autochtone Nederlanders, die goed kunnen verbergen dat ze moeite hebben met lezen en schrijven. 

Aanvalsplan Laaggeletterdheid

De gemeente heeft een Aanvalsplan Laaggeletterdheid opgesteld voor de komende jaren. Dit plan is gemaakt in nauwe afstemming met de Openbare Bibliotheek, Toptaal, Raster, Stichting Lezen en Schrijven, Konnected en vrijwilligersinitiatieven. De gemeente financiert in 2021 verschillende initiatieven, die gezamenlijk besproken worden. De gemeente voert de regie over de versterking van de aanpak laaggeletterdheid.