Zo wil de provincie eraan bijdragen dat op alle middelbare scholen in Overijssel een actieve steungroep van leerlingen en docenten komt, die zich ervoor inzet dat iedereen op school zichzelf kan zijn. Ook als het gaat om werkgelegenheid, sport, of cultuur zal de provincie zich nadrukkelijk inspannen dat iedereen mee kan doen. Ze zal daarnaast in haar relaties en contacten blijvend aandacht vragen voor de positie van LHBTI’ers. De provincie geeft ook zelf het goede voorbeeld in omgang met werknemers en inwoners. 

Voorlichting blijft nodig 

In 2017 is daarvoor de basis gelegd met het uitroepen van Overijssel tot Regenboogprovincie. Maar volgens initiatiefnemer Wybren Bakker blijft voorlichting en zichtbaarheid hard nodig: “Een groot deel van de Overijsselse LHBTI’ers voelt zich regelmatig onveilig. Dat bevestigt een recent onderzoek in opdracht van de provincie. Schrijnend, want het gaat immers om zo’n 55.000 mensen. De inzet van de provincie heeft wel effect: We merken dat bijvoorbeeld de jaarlijkse Coming Out Day op 11 oktober steeds zichtbaarder is in Overijssel. Er waait dan een regenboogvlag op het provinciehuis; gemeenten, scholen en zorginstellingen doen mee. Dat helpt om LHBTI-thema’s bespreekbaar te maken.” De D66’er pleit voor voorlichting op álle scholen.“Helaas zijn er nog niet voldoende voorlichters. De provincie kan vrijwilligersorganisaties ondersteunen die zich hiervoor inzetten,” aldus Bakker. 

Voorafgaand aan de Statenverkiezingen eerder dit jaar is het zogeheten Regenboogstembusakkoord opgesteld. Dit ging in nauwe samenwerking met LHBTI belangenorganisaties. De acht ondertekenende politieke partijen benoemden daarin de intentie en een aantal maatregelen om de acceptatie van LHBTI’ers vooruit te helpen. Met de huidige stemming bekrachtigt een meerderheid van de Staten deze verkiezingsbelofte.