Een deel van de ingediende klachten is voor een eerste behandeling doorgestuurd naar de gemeente of instantie. De meeste daarvan kwamen niet terug. Jansen leidt daaruit af dat de verzoekers blijkbaar tevreden waren met die eerste behandeling. “Echter, de ervaring leert helaas dat er ook mensen zijn die op enig moment besluiten om niet verder te gaan omdat het volgens hen toch niet helpt. Dat is jammer.”
Soms kunnen klachten door bemiddeling worden opgelost. Bij andere klachten bracht de Ombudscommissie een rapport met een oordeel uit. Het jaarverslag bevat korte samenvattingen van de behandelde klachten die met een rapport of (rapport)brief zijn afgesloten. Bijna 700.000 inwoners van 15 Overijsselse gemeenten en de aangrenzende Drentse gemeente Meppel en Gelderse gemeente Oldebroek kunnen met klachten over hun gemeente terecht bij de  Overijsselse Ombudsman. Daarnaast zijn 8 samenwerkingsverbanden aangesloten.
Het streven van de Ombudscommissie is om klachten zoveel mogelijk door bemiddeling af te handelen. Als dat niet lukt, wordt een klacht afgerond met een rapport met daarin een oordeel over de handelwijze van de gemeente. Het oordeel van de commissie is voor een verzoeker het eindstation. De Overijsselse Ombudscommissie vindt het belangrijk dat de gemeente of instantie zich vervolgens afvraagt wat moet of kan worden gedaan om het vertrouwen van de desbetreffende burger in de overheid te herstellen. Ook de vraag wat de gemeente van een klacht kan leren is van belang. In het jaarverslag van de Overijsselse Ombudsman zijn aan de hand van ervaringen in 2017 leer-, aandachts- en andere opvallende punten opgenomen, die van belang kunnen zijn voor alle gemeenten en instanties.