Minder schuldenregelingen
Het aantal huishoudens met een schuldenregeling loopt terug. Dat komt vooral omdat veel mensen met schulden die zijn ontstaan tijdens de economische crisis nu, na drie jaar, klaar zijn met aflossen. De complexiteit van de problematiek van de huishoudens die nu nog in trajecten zitten, neemt toe waardoor zij langere tijd ondersteuning nodig hebben. Het gaat daarbij vooral om budgetbeheer of beschermingsbewind. 

Kortere doorlooptijden 
In 2016 is het BAD gestart met een werkwijze die meer rekening houdt met de gevolgen van financiële zorgen op het gedrag van mensen. Deze werkwijze zorgt voor kortere doorlooptijden. In 2017 en 2018 liep de gemiddelde doorlooptijd van de schuldregeling terug. In 2019 zette die trend zich voort. 

In gesprek met schuldeisers 
Er zijn afspraken gemaakt met woningcorporaties over nazorg aan huurders die eerder financiële problemen hadden. Er zijn daarnaast gesprekken gevoerd met schuldeisers die kosten onnodig laten oplopen of structureel medewerking aan schuldregelingen weigeren. Deze manier van werken krijgt in 2020 een vervolg. 

Snel signaleren 
De gemeente wil mensen met schulden graag zo snel mogelijk bereiken, om de kans op een goede oplossing te vergroten. Het BAD kan bijvoorbeeld goede afspraken maken met woningcorporaties en de lokale zorgverzekeraar. Wethouder Rob de Geest: “Tegen alle mensen met schulden wil ik zeggen: wij kunnen helpen, en hoe eerder we hulp bieden, des te beter. Wacht niet tot de problemen nog groter worden, maar kom op tijd. Daar zijn we voor.” 

DeltaView 
Sommige schuldeisers zijn verplicht om schulden door te geven aan de gemeente. Bijvoorbeeld het CAK (zorgverzekeringsschulden), Vitens en de energiemaatschappijen. Om problemen snel te signaleren, heeft de gemeente Deventer DeltaView ontwikkeld, waarmee nu een pilot start. DeltaView maakt inzichtelijk waar in Deventer financiële problemen zijn. Zo wordt duidelijk waar zich wijken of straten bevinden met veel dezelfde problematiek. 

Mogelijkheden 
De Geest: “DeltaView zorgt ervoor dat we mensen sneller kunnen wijzen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld door goede informatie aan te bieden in de wijk of spreekuren te organiseren op locatie. Mensen bepalen uiteindelijk altijd zelf of ze hulp willen. Maar zo zorgen we ervoor dat die stap naar hulp zo klein mogelijk wordt.”