Initiator van het ‘1000 kansen plan’ Henk Meulink heeft bij de behandeling van de begroting een motie ingediend waarin de provincie wordt opgedragen ervoor te zorgen dat ook in 2019 mensen aan werk geholpen kunnen worden. “We hebben met het 1000 kansen plan een goed instrument in handen. Dat moeten we omarmen en niet stoppen bij 1000 trajecten. Het CDA vindt dat de provincie moet kijken hoe we meer mensen aan werk kunnen helpen. Ik ben blij dat een grote meerderheid van de Staten ook vindt dat niemand buitenspel hoort te staan in Overijssel.”

Kans op werk vergroten 

Het doel van het 1000 kansen plan is om de kansen op betaald werk te vergroten. De Staten hebben met het provinciebestuur afgesproken dat er eerst wordt gekeken of het binnen het bestaande Human Capital beleid hiervoor geld kan worden vrijgemaakt. Als dat niet lukt dan wordt er samen met PS overlegd over eventueel aanvullend budget. De totale subsidiepot was 2,5 miljoen euro. Inmiddels zijn er al aanvragen ter waarde van dat bedrag bij de provincie ingediend.