De gemeente denkt met de investering onder andere meer maatwerk te kunnen bieden aan schrijnende gevallen als deze buiten de boot vallen door de financiële grens van 110% van de bijstandsnorm. Ook de verbinding met het netwerk in de stad moet beter ondersteund worden. Daarnaast wil de gemeente minder aanvraagformulieren gebruiken voor de verschillende regelingen waar minima gebruik van kunnen maken.

Extra ondersteuning bij de schuldhulpverleningsinstantie (het BAD) moet voor kortere doorlooptijden zorgen. Een groep van ongeveer 200 cliënten wordt nog niet volgens de nieuwe werkwijze geholpen.

Voor 2018 betekenen de maatregelen een kostenpost van €87.500 voor de gemeente, in 2019 en 2020 is er €75.000 nodig. Dit kan gedekt worden vanuit een bijdrage van het Rijk. De bijdrage van het rijk komt ruimschoots uit boven de verwachte kosten, waardoor deze gelden ook ingezet kunnen worden voor andere onderdelen binnen het armoedebeleid.