Daarmee is de wervingscampagne erg succesvol te noemen, ook omdat de diversiteit onder de 800 aangestelde dijkwachters is toegenomen. Hierdoor is het aantal dijkwachters jonger dan 40 jaar gestegen tot 50% en het aantal vrouwen tot 15%. 

De theorieles werd al gegeven tijdens de informatieavonden. Eind maart volgt de praktijktraining op de dijk. Deze training wordt regelmatig herhaald, waardoor de dijkwachters bij eventuele inzet tijdens hoogwater hun taak goed kunnen uitvoeren

Het waterschap heeft circa 500 km dijken en kaden in beheer, waarvoor het tijdens hoogwater van groot belang kan zijn om dijkwacht in te stellen. Deze kan het crisiscentrum inschakelen als er problemen met de dijk voordoen.