Meer biodiversiteit

Meer biodiversiteit op het erf is één van de belangrijke pijlers binnen het ‘Wroetvarkenconcept’. Half februari kwamen de Wroetvarkenboeren, en vrijwilligers van Natuur en Milieu Overijssel die gekoppeld zijn aan de Wroetboeren, bijeen om hun bijdrage aan de biodiversiteit op hun erf te evalueren.

De Wroetvarkenboeren waren het er over eens dat de biodiversiteit op het erf vergroot moest worden. Bij de realisatie ervan konden ze wel wat ondersteuning gebruiken. De boeren schakelden daarom de hulp in van Natuur en Milieu Overijssel. Ze werden niet alleen geadviseerd door Natuur en Milieu Overijssel, maar kregen ook elk een vrijwillige adviseur biodiversiteit toegewezen. Deze deskundigen kijken samen met de boeren welke maatregelen zij op hun erf kunnen treffen. In het afgelopen jaar zijn de eerste maatregelen al getroffen.

Het wroetvarken

‘Het Wroetvarken’ is een concept waar varkens in ruime en lichte stallen met veel strooisel leven en waar ze de hele dag door kunnen wroeten, spelen en rusten. Hierdoor zijn ze actiever, attenter en vertonen ze hun natuurlijk gedrag. Er is speciale aandacht voor de voeding van de dieren en de biodiversiteit op het erf. Het Wroetvarken maakt zich hard voor eerlijke handel: een eerlijke prijs voor de boer én de consument.