Daarmee is er meer aandacht voor beter en sneller openbaar vervoer in Overijssel. 

In het coalitieprogramma ‘Samen Bouwen aan Overijssel’ was niet expliciet de ambitie opgenomen om stappen te zetten richting de Nedersaksenlijn, de treinverbinding tussen Enschede, Almelo, Emmen en Groningen.

Statenlid GroenLinks Kees Slingerland: “GroenLinks staat voor beter en sneller openbaar vervoer en vindt dit een gemiste kans. Daarom heeft GroenLinks voorgesteld om de verbinding tussen Overijssel, Drenthe en Groningen als duidelijke opdracht mee te geven voor de komende vier jaar.” Dit voorstel is breed gesteund, waarmee er nu een heldere opdracht is aan het Overijsselse College om aan het werk gaan om te lobbyen voor een betere en snellere treinverbinding.