Stijging

Eind januari 2020 verstrekte het UWV 8.297 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 7,5%. Deze toename is gebruikelijk in januari, omdat er in de winter bijvoorbeeld minder werk is in de bouw. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 12,1%. De afname is kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar.

Steeds meer 60-plussers op de werkvloer 

Er zijn steeds meer 60-plussers aan het werk. In de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord is gemiddeld zeven procent van de werknemers 60 jaar of ouder. Dit komt doordat de bevolking ouder wordt en doordat  steeds minder mensen vervroegd uittreden. Deze ontwikkeling heeft duidelijke gevolgen voor de arbeidsmarkt. Deze werknemers gaan op een gegeven moment met pensioen waardoor vacatures en personeelstekorten toenemen. Bovendien groeit het belang van aandacht voor vitaliteit van medewerkers, bijvoorbeeld door een gezonde leefstijl te stimuleren en werken afwisselend te maken.

Op een gegeven moment gaan deze werknemers met pensioen. Hierdoor kunnen vacatures en personeelstekorten toenemen. Bovendien groeit het belang van aandacht voor vitaliteit van medewerkers, bijvoorbeeld door een gezonde leefstijl te stimuleren en werken afwisselend te maken. 

Dit kan de komende jaren leiden tot vervanging van 54.000 werknemers die in deze regio’s wonen. De vergrijzing speelt in sommige sectoren sterker dan in andere sectoren. In zorg&welzijn en industrie is het aantal werknemers van 60 jaar en ouder het grootst. Dit komt deels doordat er veel mensen in deze sectoren werken. De sectoren overheid en onderwijs krijgen te maken met een relatief grote uitstroom van werknemers. Hier zijn de aantallen 60-plussers kleiner, maar zij vormen wel een relatief groot aandeel.

WW-uitkeringen

Op dit moment is gemiddeld twintig procent van de WW’ers in de drie regio’s 60 jaar of ouder. Het aandeel 60-plussers in de WW-uitkeringen is dus veel groter dan hun aandeel bij de werknemers. it hangt samen met de vaak langere WW-rechten die 60-plussers hebben opgebouwd. Bovendien verliezen zij over het algemeen minder snel hun baan dan jongere werknemers, maar als dat gebeurt komen ze moeilijker weer aan het werk. En daarmee minder snel uit de WW-uitkering.