Aan veel thema’s in de Dorpsvisie uit 2012 is gewerkt en er zijn veel resultaten geboekt. En er zijn nieuwe ontwikkelingen (in de landbouw, ict, demografie, burgerparticipatie, etc.): wat betekent dit voor de toekomst van het dorp? Het doel is om een Dorpsvisie te maken waar iedereen wat mee heeft. Hierbij hoort ook een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. De Dorpsvisie is een lijst van wensen en ideeën vanuit het dorp, die ook uit te voeren zijn. Samen met partijen zoals de gemeente.

De bijeenkomst wordt gestart met een welkom door Plaatselijk Belang, aangevuld met een toelichting van Giny Hoogeslag van Stimuland op het programma van de avond. Aansluitend gaan we in groepen uiteen, waarbij iedere groep één thema bij de kop pakt om samen over door te praten. Alle ideeën zijn welkom. Tijdens de Karmse hebben 70 Lettelenaren al vragen beantwoord over sterke en zwakke punten van Lettele. Met behulp van de ingevulde vragenlijsten gaan we de voor Lettele belangrijke thema’s op een rij zetten. Met die thema’s gaan we in groepen aan de slag.

Op dinsdagavond 30 oktober zijn alle inwoners van Lettele welkom om mee te praten over de toekomst van hun dorp. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in De Koerkamp. Het programma start om 20.00 uur. Graag even laten weten of je komt door te reageren op deze mail, pb@lettele.nl