Coronavirus raakt Match & Connect in het hart 

Match & Connect, een project van Humanitas en stichting Present, brengt Deventenaren en jonge vluchtelingen of vluchtelingengezinnen met elkaar in contact. Het doel is dat de Deventenaren de nieuwkomers wegwijs maken in de stad, helpen de Nederlandse taal en cultuur beter te begrijpen en simpelweg contact met elkaar hebben. Dat gaat op informele wijze, bijvoorbeeld door samen te wandelen, samen te eten of helpen met een sollicitatiebrief. Zo zijn in circa drie jaar tijd al tientallen Deventenaren en vluchtelingen(gezinnen) aan elkaar gekoppeld. 

Vanwege het coronavirus verloopt veel contact tussen de vrijwilligers en nieuwkomers al een tijd vooral digitaal. Creatieve oplossingen zijn er genoeg: van online samen spelletjes spelen en een foto challenge tot videobellen. Hoewel de kern van Match & Connect is dat Deventenaren en nieuwkomers veel contact hebben en het coronavirus daardoor het project in het hart raakt, lukt het de vrijwilligers nog steeds om nieuwkomers te helpen. 

Training in maart voor nieuwe vrijwilligers
De nieuwkomers zijn desondanks kwetsbaar vanwege het coronavirus. Nu persoonlijk contact tot een minimum moet worden beperkt, is de kans groot dat deze mensen, die een beperkt sociaal netwerk hebben, zonder hulp in een sociaal isolement belanden. Daarom hoopt Match & Connect dat veel Deventenaren zich als vrijwilliger opgeven en zo een jonge vluchteling of vluchtelingengezin op weg helpen naar een zelfstandiger leven. 

Vrijwilligers krijgen eerst een training van drie avonden om het vrijwilligerswerk goed te kunnen doen.  

Deze training wordt gegeven op 3, 11 en 18 maart 2021. De locatie is aan de H.G. Gooszenstraat 10 in Deventer. Inloop vanaf 19.00 uur, de training duurt van 19.15 uur tot 21.15 uur. Als de coronamaatregelen dan nog niet zijn versoepeld, wordt de training online gegeven 

Meer informatie en opgeven voor training 

Opgeven voor deze training kan bij Petra de Vries (stichting Present, petra.de.vries@presentdeventer.nl of 06-40263404) en Anna Claudia Wellner (Humanitas, a.wellner@humanitas.nl of 06-12738254). Wie eerst meer informatie wil, kan ook contact opnemen met Petra of Anna Claudia. Meer informatie staat ook op https://stichtingpresent.nl/deventer/matchconnect/

Match & Connect wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Deventer.