Water Natuurlijk werd de grootste partij en nam het initiatief om een informateur voor te stellen: Martijn Dadema, burgemeester van de gemeente Raalte. De keuze voor Dadema is vanwege zijn doortastende optreden als informateur in Deventer en zijn achtergrond als diplomaat.

Dadema kan op unanieme steun van de overige partijen rekenen. Hij zal na de bekendmaking van de definitieve verkiezingsuitslag op maandag 25 maart met een procesvoorstel voor de informatieronde komen.