Marie-josé van Mook was hiervoor Hoofd Behandeling bij SGGZ in Apeldoorn en is sinds 2009 Hoofddocent integratieve psychotherapie opleiding Kind en Jeugd bij RINO Utrecht. De afgelopen jaren gaf zij psychodynamische psychotherapie onderwijs aan kinderpsychiaters in opleiding. Van 1993 tot 2009 werktzij in verschillende functies bij Karakter, een organisatie op het gebied van Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hierna werkte ze tot 2017 als Regiomanager bij Virenze, een ggz-instelling voor infants, kinderen, jeugdigen en volwassenen. Bij beide instellingen vervulde ze ook de functie van P-Opleider.  

Marie-josé van Mook is blij met haar nieuwe baanIk zie deze functie als een enorme uitdaging. Ik ben een klinisch psycholoog/psychotherapeut/IMH specialist in hart en nieren, maar ik heb me ook altijd geïnteresseerd voor de beleidsmatige en bedrijfsmatige aspecten van ons vak. Het is mijn mening dat bedrijfsvoering niet alleen een zaak is van de bedrijfsvoerders in een organisatie maar dat ook de inhoudelijke mensen daar gevoel bij moeten hebben. Net zoals de bedrijfsvoerders feeling moeten hebben voor de inhoud. Op deze manier zet je als team een goed product neer. Mijn visie op leiding geven is gebaseerd op nabijheid, inhoudelijk contact met de professionals en het zijn van een voorbeeldfunctie. Ik geloof er in om met elkaar regelmatig over ons vak te praten om op die manier te leren van elkaars ervaring. 

Opleiden en leren vind ik belangrijk en een proces dat nooit stopt. Ik blijf dan ook naast deze functie verbonden aan de Rino Utrecht als hoofddocent van de psychotherapie opleiding K&J.

Voorzitter raad van bestuur van Dimence Groep, Herma van der Wal, over de komst van Marie-josé van Mook: “De stichtingen WijZ, De Kern, Jeugd ggz en Impluz zijn een belangrijk onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg en welzijn die we vanuit de Dimence Groep bieden aan alle inwoners van Oost-Nederland en vervult een belangrijke rol in onze ambitie om de mentale gezondheid te verbeteren. We hebben ons de afgelopen jaren als groep sterk ontwikkeld tot een toonaangevende instelling. 
Een directie waarin zowel bedrijfsvoering als inhoud stevig verenigd zijn, is van belang voor het behalen van onze ambities. 
Wij zijn verheugd dat met de benoeming van Marie-josé van Mook de directie weer op sterkte is. Haar ervaring en kennis op het gebied van jeugdpsychiatrie en welzijn zijn van grote toegevoegde waarde voor onze organisatie.