Bijna de helft van de deelnemers aan het vragenlijstonderzoek is (veel) meer gaan zorgen voor hun naaste. Bij de groep mantelzorgers die zorgen voor een (schoon)ouder is de zorg relatief vaak (veel) minder geworden (27%). Vermoedelijk komt dit door de beperkingen op het bezoeken van ouderen. 

De beperkingen in het kunnen bezoeken van de naaste hebben veel impact op de mantelzorgers. De mantelzorgers ervaren schuldgevoelens omdat zij niet voor hun naaste klaar kunnen staan. Ze zagen dat dit ook tot verwarring leidde bij de naaste. 

Veel druk

Mantelzorgers die zorgen voor hun partner, hun kind of een zelfstandig wonende (schoon)ouder hebben veel druk ervaren tijdens de coronaperiode. Door het stoppen van activiteiten en ondersteuning kwamen veel taken terecht bij de mantelzorgers. Zij hadden het gevoel continu ‘aan’ te moeten staan. Ook de vrees voor besmetting maakte het dat zij weinig de deur uit gingen en nog steeds voelen zij zich beperkt in het ondernemen van activiteiten.

Minder ondersteuning 

Ongeveer twee vijfde van de mantelzorgers (41%) ontving voor de coronacrisis ondersteuning. In de meeste gevallen is dit tijdens de coronacrisis gelijk gebleven. Uit de interviews is duidelijk geworden dat de mantelzorgers met name behoefte hebben aan lotgenotencontact. Het is prettig om ervaringen te delen met anderen die de situatie begrijpen.