Het Waterschap kan nog steeds volop water aanvoeren uit de IJssel en het IJsselmeer. Het resultaat is hoge waterpeilen in kanalen en sloten waar de aanvoer van water mogelijk is.

De verdeling van het water doet het waterschap met een zogenaamde verdringingsreeks. Daarin zijn alle belangen afgewogen. De meest belangrijke functies mogen het langst gebruik maken van het beschikbare water.