Net zoals de premie van de basisverzekering van Salland Zorgverzekeringen daalt ook de premie van de minimapolis. Verzekerden die basispolis van Salland hebben, betalen volgend jaar €11,45 per maand minder. Wel bestaat de gemeentepolis van Deventer naast de basispolis uit aanvullende pakketten en vergoedingen voor onder meer fysiotherapie, mondzorg, anticonceptie en een bril.

De minima kunnen evenals vorig jaar kiezen voor een verzekering met dekking voor het eigen risico. Dit bedraagt voor 2018 €151,10 per maand. De premie voor 2017 voor deze polis was €153,01.

Als mensen afzien van de tandartsverzekering, omdat ze een volledige gebitsprothese hebben, is de premie respectievelijk €101,62 euro en €128,95 euro per maand.