Die persoon of organisatie wil Het Verschil in het zonnetje zetten met de diversiteitsprijs Het Verschil. De winnaars ontvangen een origineel kunstwerk en de mogelijkheid om een activiteit op het gebied van Beter Samen Leven met 500 euro te ondersteunen.
In aanmerking komen personen of organisaties die zich sterk maken tegen discriminatie, die bruggen bouwen, groepen of personen bij elkaar brengen. Kortom: personen of organisaties die Deventer een beetje mooier maken.

‘Het Verschil’ is een prijs van Deventenaren voor Deventenaren. Inwoners van Deventer kunnen een persoon of organisatie voordragen. Dat kan via de website www.hetverschildeventer.nl of via het voordrachtformulier bij de brochures die te vinden zijn in bibliotheken en andere openbare gelegenheden.
 
Anders dan in de vorige jaren, deelt men nu dus twee keer € 500,00 uit, aan zowel een persoon als een organisatie. Ook anders dan in voorgaande jaren, is het moment van de prijsuitreiking. Die is niet, zoals eerder, op de Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart), maar op 23 april. Dit in verband met de gemeenteraadsverkiezingen die dit jaar op 21 maart plaatsvinden.

De inspiratie voor de prijs werd geleverd door een groep dappere jongeren die in Deventer in 1942, uit solidariteit met hun joodse medestudenten van de tropische landbouwschool, demonstratief een Jodenster gingen dragen. Voor deze actie werden ze opgepakt en drie weken vastgehouden in kamp Amersfoort.
 
De diversiteitsprijs Het Verschil is een initiatief van de Werkgroep Diversiteit van de Gemeente Deventer. De procedure en de prijsuitreiking worden georganiseerd door een werkgroep bestaand uit het Etty Hillesum Centrum, Amnesty International Deventer en het Meldpunt Discriminatie Deventer.