De andere genomineerde voor de LSVb-scriptieprijs 2019 zijn Floris Berckel-Smit (Vrije Universiteit) en Toske Andreoli (Rijksuniversiteit Groningen).

 

In de jury beoordeling stond het volgende over Anne zijn scriptie:

In een verfrissende scriptieopzet laat Klarenbeek zien wat de kracht kan zijn van een ontwerponderzoek, ingezet in een opleiding. Beginnend vanuit een uitgebreid literatuuronderzoek helpt Klarenbeek de docenten en studenten van de opleiding in het proces van vraagarticulatie. Want, aan welke vormen van feedback op hun schriftelijk Engels hebben studenten werkelijk iets? En kunnen docenten eigenlijk wel de tijd nemen om hier uitvoering aan te geven? 

Uit een studentenquête en een docentdiscussie bij de opleiding heeft Klarenbeek een aantal concrete doelen geformuleerd. Vervolgens toetste hij deze in de vorm van een experiment. Alhoewel het door een aantal methodologische hindernissen niet mogelijk bleek om de interventie honderd procent door te meten, blijkt uit de scriptie dat het initiëren van het proces an sich al zeer waardevol is geweest. 

Het onderzoek heeft geleid tot het formuleren van de behoeften van studenten en docenten, een concrete interventie en een duidelijke herijking van de leerdoelen versus de leerpraktijk bij de opleiding International Business and Management Studies. Als het beheersen van academisch Engels het leerdoel is, zo stelt Klarenbeek, dan “moeten docenten hierin ook worden gefaciliteerd in tijd en scholing, omdat het goed verzorgen van de feedback meer tijd vergt en omdat docenten mogelijk nog meer willen leren over het geven van de juiste directe feedback op schriftelijk Engels”.

 

De prijs zal op 1 maart worden uitgereikt door Minister Van Engelshoven.