Veel klimaat- en duurzaamheidsopgaven moeten worden uitgevoerd door gemeenten. Het is cruciaal dat het Rijk hier komende tijd middelen voor beschikbaar stelt, maar tegelijkertijd is er groen en duurzaam beleid nodig van gemeenten zelf. Natuur en Milieu Overijssel geeft de gemeentelijke politiek hiervoor een eerste voorzet met het pamflet ‘Inspiratie voor een groene, duurzame en leefbare gemeente’, dat alle raadsfracties, en besturen van politieke partijen van de verschillende gemeenteraden eerder deze week ontvingen. 

De beweging van onderop
Met dit pamflet roept Natuur en Milieu Overijssel op de verkiezingsprogramma’s te vergroenen en te verduurzamen. De beweging van onderop staat in het pamflet centraal. “In elke gemeente zijn groepen bewoners actief die hun omgeving leefbaarder en duurzamer willen maken; van energiecoöperaties tot bewoners die een voedselbos aanleggen. De groene kracht van bewoners en bedrijven kan niet zonder een ondersteunende gemeente. ”, aldus Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel.

Lokaal aan de slag met een Duurzaamheidscentrum
Juist nu het in de Haagse binnenkamers rommelt, is het van belang dat gemeenten duurzaamheid hoog op de agenda zetten. “Lokaal kunnen en móeten we aan de slag!”, vindt Nijboer. Één van de manieren om dat te doen, is door in elke gemeente een zogenaamd Duurzaamheidscentrum op te zetten; een fysieke locatie toegankelijk voor iedereen die stappen wil maken richting een groene, duurzame en leefbare gemeente. Waar inwoners informatie kunnen ophalen over wat er al speelt in de gemeente, maar vooral ook over wat ze zélf kunnen doen om omgeving te vergroenen en te verduurzamen.

Het realiseren van een Duurzaamheidscentrum is slecht één van de suggesties die Natuur en Milieu Overijssel aandraagt in het pamflet. Ben je benieuwd naar de andere voorbeelden? Of ben je op zoek naar inspiratie wat jouw gemeente kan doen om groener en duurzamer uit de crisis te komen? Meer informatie is te vinden op: www.natuurenmilieuoverijssel.nl