Hierin vertelt Asscher openhartig over zijn persoonlijke en politieke ervaringen, over dilemma’s waarvoor hij zich geplaatst ziet en verbindt deze aan de drijfveren die hem tot één van de meest bevlogen politici van Nederland maken. Thema’s als vrijheid, werk, onderwijs, Europa, identiteit, moraal, kortom alles waar een politicus mee kan worstelen, komen aan bod.  De titel is ontleend aan zijn schrijfplek: het Lloyd Hotel in Amsterdam.

De heer Asscher haalde regelmatig zijn contact met de Overlevers aan en gaf aan dat hij dat zeer leerzaam vond. Na het interview was er gelegenheid om vragen te stellen aan de partijleider van de PvdA.