Het onderzoeksrapport is tot stand gekomen door een initiatiefvoorstel van GroenLinks op 31 mei 2017. Het is een verkennend onderzoek waarmee de gemeenteraad wordt geïnformeerd waar de uitbreidingsmogelijkheden voor windenergie in Deventer mogelijk zijn. In Deventer zijn er zeven locaties waar windmolens geplaatst kunnen worden. Andere mogelijkheden zijn uitgesloten door de bestaande wet- en regelgeving. De mogelijke locaties zijn:

 1. Nabij abdij Sion
 2. Nabij Raalterweg, ten oosten van Tjoene
 3. Nabij A1, afslag Deventer Oost
 4. Nabij A1, bij Bathmense Veen
 5. Nabij Zuidloo, Blankenadijk
 6. Nabij Lettele, Koerkampsweg
 7. Nabij Wesselinksdijk

De locaties zijn in onderstaande kaart te raadplegen.

 

De locaties moeten nader onderzocht worden vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld: cultuurhistorie, landschap en archeologie om de haalbaarheid te bepalen. Ook is medewerking van eigenaren nodig.

Financieel rendabel

Voor financieel rendabele windenergie zijn naar verwachting grote windmolens nodig met een ashoogte van 120 meter. Windmolens van 150 meter worden naar verwachting de komende jaren meer toegepast voor wind op land.

De huidige windmolens langs de A1 hebben een ashoogte van 89 meter en een rotordiameter van 92 meter. Tiphoogte is 135 meter.  Deze hebben een gezamenlijk vermogen van 4,7 MW.

Realisatie energieneutraal Deventer 2030

De gemeente Deventer wil in 2030 energieneutraal zijn. Het onderzoekrapport vermeldt welke duurzame energiebronnen hiervoor ingezet kunnen worden en noemt de volgende aantallen:

 • Of circa 94 turbines van 120 meter hoogte en 120 meter ashoogte
 • Of circa 146.272 systemen voor zon op daken
 • Of circa 823 hectare grondgebonden zon (zonnevelden)
 • Of circa 39.840 hectare ten behoeve van de productie van biomassa
 • Of circa 20.529 kleinschalige windturbines van het type EAZ (rotor 12 meter, ashoogte 15 meter)
 • Of een combinatie van bovenstaande bronnen
 • Eventueel in combinatie van een verdergaande energiebesparing (meer dan 1,5% per jaar).