Berichtgeving geeft aan dat de oorzaak kan liggen in gaten in de riolering waardoor de ratten in grote aantallen in de openbare ruimte en in huizen aangetroffen worden. De grote hoeveelheid ratten die volgens beschrijvingen rondlopen in deze wijken zijn niet alleen een bron van overlast maar ook een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. Mensen moeten er zeker van kunnen zijn dat het fijn en veilig wonen is in hun wijk, zonder overlast en risico’s. Het is dus belangrijk dat hier snel een oplossing voor komt en dat deze plaag bestreden wordt.

De fracties van de PvdA en D66 hebben hierover vragen gesteld aan het college van B&W van Deventer: Hoe ernstig is het naar uw idee en zijn er ook meldingen uit andere wijken? Klopt het dat de oorzaak van deze plaag o.a. zit in de gaten van rioleringsbuizen? Zijn er ook andere oorzaken? Hoe gaat de gemeente om met meldingen door bewoners? Op welke wijze en wanneer bent u van plan deze plaag aan te pakken?